De SER heeft op 11 april 2015 het ontwerpadvies over sociaal ondernemerschap naar buiten gebracht. Het advies erkent de waarde van sociaal ondernemerschap en spreekt zich positief uit over rol van de overheid.

Het advies geeft een definitie van de sociale onderneming die aansluit bij de Europese Unie: “Sociale ondernemingen hebben in ieder geval gemeen dat het zelfstandige ondernemingen zijn die een product of dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven.”

De SER heeft een aantal actiepunten gedefinieerd die knelpunten weg kunnen nemen:

– Investeer gezamenlijk in impact meting
– Versterk de samenwerking tussen sociale ondernemingen
– Vergroot de kennis bij overheid en bij sociale ondernemingen
– Onderzoek de mogelijkheid voor een publiek ‘label’ voor sociale ondernemingen
– Verbeter het financieringsklimaat
– Creëer meer ruimte bij overheidsinkoop

Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER: “Ik hoop dat met de aanbevelingen van dit advies de ontwikkeling van sociale ondernemingen als onderdeel van het ondernemerschap in het brede spectrum van onze arbeidsmarkt verder wordt gebracht. De SER is gaarne bereid deze ontwikkeling te volgen en daaraan ook in de toekomst een bijdrage te leveren.

Social Enterprise NL is zeer tevreden met de uitkomsten van het advies en hoopt dat de overheid deze vertaalt in concrete acties.

Willemijn Verloop: “Dus overheid, ga aan de bak met de uitstekende adviezen die de SER heeft aangereikt (om te beginnen met de invoering van een publiek label). Getreuzel is niet langer een optie.”

Lees hier het volledige advies.

Dit bericht van Stefan Panhuijsen is overgenomen van www.social-enterprise.nl.

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route