Het huidige kabinet ziet het belang van sociale ondernemingen, waardeert hun sociaal ondernemerschap en wil dit verder stimuleren. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft daarom opdracht gegeven aan KPMG en Nyenrode Business Universiteit om een onderzoek hiernaar uit te voeren. 

Download hier het rapport

Het huidige kabinet ziet het belang van sociale ondernemingen, waardeert hun sociaal ondernemerschap en wil dit verder stimuleren. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft daarom opdracht gegeven aan KPMG en Nyenrode Business Universiteit om een onderzoek hiernaar uit te voeren. De drie centrale vragen van dit onderzoek zijn:

1. Op welke wijze kan de SER-definitie van sociale ondernemingen worden geoperationaliseerd, zodanig dat de behoefte en het draagvlak van ondernemers onderzocht kunnen worden?
2. In hoeverre is er behoefte aan en draagvlak voor invoering van de voorgestelde rechtsvormen en vormen van registratiesystemen?
3. Wat zijn de randvoorwaarden met betrekking tot de handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en de kosten en baten voor zowel onderneming als overheid?

Lees hier het hele rapport

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route