Het kabinet vindt het belangrijk dat sociaal ondernemers inzichtelijk kunnen maken hoe zij bijdragen aan maatschappelijke doelen en ondersteunt hen hier graag bij. Er zijn meerdere methodes om impact te meten en tegelijk zijn er nog veel sociale ondernemingen die hun impact niet meten. Daarom hebben de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken opdracht gegeven voor de ontwikkeling van deze webbased tool, ‘Het Impactpad: de handleiding waarmee ondernemers kunnen groeien in impact meten’. 

>>Ga naar het Impactpad

Het belangrijkste doel van ‘Het Impactpad’ is: de drempels naar impact meten verlagen en sociaal ondernemers in staat stellen het meetproces stap voor stap verder te verbeteren, rekening houdend met de fase waarin de ondernemer zit. Deze handleiding biedt daarom concrete handvatten en suggesties om impact te meten. Het belang daarvan overstijgt de individuele ondernemer. Door breed gebruik van deze handleiding zullen ondernemers steeds meer dezelfde indicatoren gaan gebruiken. Op deze manier wordt als vanzelf naar standaardisering toegewerkt, en gaan ondernemers en stakeholders als financiers en gemeentes steeds meer dezelfde taal spreken als ze het over impact hebben. Lokale overheden kunnen aan het gebruik van “het Impactpad’ bijdragen door ondernemers te wijzen op deze tool en specifieke informatie uit deze tool op te vragen.

 

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route