Bestuur

Het Anton Jurgens Fonds wordt geleid door een bestuur van vier leden die allen tot de familie Jurgens behoren of daaraan gelieerd zijn; de heer P.R. Beek (voorzitter), de heer F.Ch.M. Tilman (penningmeester), de heer F.A.W. Jurgens, mevrouw M.E. Edge-Jurgens en de heer H.A.B. Veraart.

De Raad van Advies vervult een adviserende en controlerende functie ten behoeve van het bestuur. 

Er is momenteel een vacature voor de functie van Directeur.

Team

Het bestuur wordt bijgestaan door twee commissies. De Advies- & Beoordelingscommissie beoordeelt aanvragen en ondersteunt de initiatieven. De Vermogensadvies & -controle commissie adviseert en controleert het vermogensbeheer van de Stichting. 

Een ervaren en betrokken team zorgt voor de realisatie van het binnenlands en buitenlands beleid, het scouten van initiatieven en het managen van de portfolio. Ontmoet de teamleden:

Tineke square

Tineke Kemp

Portfolio Manager Nederland

Tineke studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze deed ruime ervaring op als relatiemanager binnen de financiële sector met betrekking tot financieringen en beleggingen.

Bij het Anton Jurgens Fonds zet Tineke deze kennis graag op een open en verbindende manier in. Tineke bundelt haar bedrijfseconomische kennis met gezond verstand en een sociaal hart. 

Meer info

"Ik vind het inspirerend om sociaal ondernemers te ondersteunen in de zakelijke aspecten van hun ondernemerschap, om zo hun maatschappelijk rendement te optimaliseren."

 

Contact Tineke
024-3609910

petra square2

Petra Zwart

Portfolio Manager West Afrika & Indonesië

Petra studeerde Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij heeft ruime ervaring in Afrika opgedaan, waar ze haar bedrijfskundige kennis inzette om coöperaties met groeiambities te versterken. De door haar bewerkstelligde professionalisering (van financieel management, business planning en governance) van deze ondernemingen resulteerde in een zodanig vertrouwen bij financiële instellingen, dat deze bereid waren de groeiambities van de coöperaties te financieren.

Petra gelooft dat juist het verbeteren en versterken van ondernemerschap een oplossing kan bieden voor armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Met haar enthousiaste en zakelijke inslag streeft zij naar impact en 'een verschil maken' in ontwikkelingslanden.

“Het is enorm inspirerend om ondernemerschap in ontwikkelingslanden verder ter versterken en te professionaliseren en hiermee een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.”

contact Petra: 024-3609910

Leoni square

Leoni Delsink

Impactmanager & projectmanager

Na een start als communicatieadviseur bij verschillende gemeenten, maakte Leoni de overstap naar de non-profitsector en ging zij aan de slag bij een stichting met een vernieuwde kijk op het doen van vrijwilligerswerk. Leoni is al sinds de eerste uitreiking in 2015 coördinator van de IGNITE Award. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het optimaliseren van het impact denken en doen binnen het Anton Jurgens Fonds.

Meer info

"Kansen zien en die benutten, dat geeft energie. Ik draag er dan ook graag aan bij sociaal ondernemers mogelijkheden te bieden hun ambities waar te maken."

 

Contact Leoni
024-3609910

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  info@antonjurgensfonds.nl  |  route