Bestuur

Het Anton Jurgens Fonds wordt geleid door een bestuur van vijf leden die allen tot de familie Jurgens behoren of daaraan gelieerd zijn; de heer P.R. Beek (voorzitter), de heer F.Ch.M. Tilman (penningmeester), de heer F.A.W. Jurgens, mevrouw M.E. Edge-Jurgens en de heer H.A.B. Veraart.

De Raad van Advies vervult een adviserende en controlerende functie ten behoeve van het bestuur. 

Team

Het bestuur wordt bijgestaan door twee commissies. De Advies- & Beoordelingscommissie beoordeelt aanvragen en ondersteunt de initiatieven. De Vermogensadvies & -controle commissie adviseert en controleert het vermogensbeheer van de Stichting. 

Een ervaren en betrokken team zorgt voor de realisatie van het binnenlands en buitenlands beleid, het scouten van initiatieven en het managen van de portfolio. Ontmoet de teamleden:

Tineke square

Tineke Kemp

Portfoliomanager Nederland

Tineke beoordeelt en beheert binnen het Anton Jurgens Fonds alle Nederlands aanvragen van initiateven. Zij bundelt haar bedrijfseconomische kennis met gezond verstand en een sociaal hart om op een open en verbindende manier de initiatieven in haar portfolio verder te brengen. Ze deed ruime ervaring op als relatiemanager binnen de financiële sector met betrekking tot financieringen en beleggingen.

Meer info

"Ik vind het inspirerend om sociaal ondernemers te ondersteunen in de zakelijke aspecten van hun ondernemerschap, om zo hun maatschappelijk rendement te optimaliseren."

 

Contact Tineke
024-3609910

petra square2

Petra Zwart

Portfoliomanager West Afrika & Indonesië

Petra gelooft dat juist het verbeteren en versterken van ondernemerschap een oplossing kan bieden voor armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Met haar enthousiaste en zakelijke inslag streeft zij er naar een verschil te maken. Onder haar verantwoordelijkheid vallen alle aanvragen van initiatieven in West-Afrika en Indonesie. Petra deed ruime ervaring in Afrika op, waar ze haar bedrijfskundige kennis inzette om coöperaties met groeiambities te versterken. 

“Het is enorm inspirerend om ondernemerschap in ontwikkelingslanden verder ter versterken en te professionaliseren en hiermee een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.”

contact Petra: 024-3609910

Leoni square

Leoni Delsink

Impactmanager & projectmanager

Na een start als communicatieadviseur bij verschillende gemeenten en coördinerende rollen in de nonprofit sector, maakte Leoni de overstap naar het Anton Jurgens Fonds, waar zij -naast de IGNITE Award- verantwoordelijk is voor het optimaliseren van het impact denken en doen binnen het fonds.

Meer info

"Kansen zien en die benutten, dat geeft energie. Ik draag er dan ook graag aan bij sociaal ondernemers mogelijkheden te bieden hun ambities waar te maken."

 

Contact Leoni
024-3609910

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  info@antonjurgensfonds.nl  |  route