Social Enterprise NL

Social Enterprise NL is een landelijk platform dat sociale ondernemingen vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt. Doel is om de sector van social enterprises in Nederland te versterken en zo de maatschappelijke impact van deze bedrijven te vergroten.

Anton Jurgens Fonds is een founding partner van Social Enterprise NL omdat zij het belang onderstreept van de opkomst en professionalisering van social enterprises in Nederland.

Meer weten? www.social-enterprise.nl

 SE Text RGB Steun Cyan 220x220

ANBI

Anton Jurgens Fonds heeft een ANBI status. Dat houdt in dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen. 

Beleidsplan: conform de statutaire doelstelling, zijnde 'het financieel ondersteunen van organisaties en instellingen die een algemeen maatschappelijk nut nastreven, alsmede van natuurlijke personen die in een uitgesproken behoeftige situatie verkeren' is een donatiebeleid ontwikkeld wat op deze website wordt verklaard. Jaarlijks wordt een percentage van het vermogen conform de doelstelling en het donatiebeleid uitgekeerd. De voorgenomen bestedingen zijn afhankelijk van de ingediende aanvragen en daardoor niet te kwantificeren.      

Daarbij geschiedt de beoordeling en evaluatie van te steunen projecten door de organisatie van de Stichting Anton Jurgens Fonds. 

Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze website.

RSIN nummer Stichting Anton Jurgens Fonds: 805640927

Lees hier ons beleidsplan in hoofdlijnen en hier ons ANBI-formulier.

ANBI

FIN

De Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) is de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland.

In Nederland gevestigde vermogensfondsen die een aanzienlijk deel van (het rendement op) hun vermogen onverplicht ter beschikking stellen aan meerdere personen of maatschappelijke organisaties kunnen lid worden van de FIN.

De FIN ondersteunt haar leden, stimuleert onderling contact en samenwerking en biedt hulp bij het voeren van een verantwoord bestuur, vermogensbeheer en giftenbeleid. Hiervoor worden informatieve uitgaven gemaakt, maar ook symposia en workshops georganiseerd.

De FIN is een onafhankelijke vereniging en heeft een vierledige missie:

  • Belangenbehartiging van de vermogensfondsen;
  • Het bevorderen van de professionalisering  en het optimaal functioneren van de leden;
  • Stimuleren van een beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie;
  • Bevorderen van de maatschappelijke rol en betekenis van de filantropie.

Meer weten? www.verenigingvanfondsen.nl

 

FIN4

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route