Missie

Het Anton Jurgens Fonds dateert uit 1925 en de missie is als volgt gedefinieerd:

"Het verhelpen en vooral voorkomen van materiële en immateriële noden, in het bijzonder van economisch zwakkere mensen."

Onze hedendaagse vertaling van deze missie is:

"Het leveren van een resultaatgerichte bijdrage aan primaire levensbehoeften, zelfredzaamheid, zelfontplooiing en zingeving van kwetsbare groepen binnen de samenleving."

Visie

AJF gelooft in een wereld waarin het realiseren van zelfredzaamheid, zelfontplooiing en autonomie een reële mogelijkheid is voor alle groepen binnen de samenleving. 


Waarden

De waarden die aan de basis lagen van het leven en werk van grondlegger Anton Jurgens zijn ook vandaag de dag leidend voor de stichtingsactiviteiten: ondernemerschap, maatschappelijke betrokkenheid en een open en christelijke levensvisie, waarin de medemens centraal staat.

Act social, think business

De overeenkomst tussen de initiatieven van het Anton Jurgens Fonds is: ze zijn alle sociaal ondernemend. 'Sociaal ondernemend' betekent voor AJF: een creatieve en ondernemende oplossing bieden voor een maatschappelijk probleem.

In Nederland kan dat bijvoorbeeld een ondernemer zijn die het talent van jongeren met autisme bewust inzet voor zijn software-testing bedrijf. In Afrika is dat het realiseren van  een efficiëntere verwerkingsmethode voor lokaal geproduceerde rijst, ten gunste van zowel eigen consumptie als de verkoop.  

 

   

Omdat de initiatieven van AJF verder reiken dan de geldende definitie van Sociaal Ondernemerschap, hanteert AJF haar eigen definitie van 'sociaal ondernemend initiatief': Een initiatief met een primaire maatschappelijke missie en een zakelijke inslag.

De gemene deler van de (inter)nationale AJF portfolio is: het realiseren van duurzame positieve impact op de leefomstandigheden, ontwikkeling en maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen binnen de samenleving.

Lees hier de hoofdlijnen van ons beleidsplan.

Non-financial support

Omdat het fonds streeft naar duurzame maatschappelijke impact, bieden wij initiatiefnemers niet alleen financiële, maar ook niet-financiële ondersteuning. Dit doen wij door expertise en netwerk ter beschikking te stellen ten behoeve van het inrichten en/of uitbouwen van de sociale onderneming met het oog op de toekomst. Hoe gezonder de onderneming en hoe beter de maatschappelijke doelstellingen daarin geborgd zijn, des te meer sociale impact die onderneming kan behalen. Omdat deze ondersteuning vaak intensief is, hechten wij aan het opbouwen van langdurige relaties met onze samenwerkingspartners.

Het fonds in cijfers

Het Anton Jurgens Fonds heeft momenteel ca. 70 maatschappelijke investeringen in haar portfolio, verdeeld over de regio's Nederland en West Afrika/Indonesië. De gemiddelde investering, lening of donatie bedraagt € 50.000. Het samenwerkingsverband met initiatiefnemers heeft een gemiddelde looptijd van 1 tot 3 jaar. Jaarlijks gaat het fonds met gemiddeld 20 nieuwe initiatieven een samenwerking aan. De gemiddelde looptijd van aanvraag tot investering bedraagt 3 tot 6 maanden. 

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route