Watermanagement, training en groentezaden

Inkomensverbetering en capaciteitsversterking tuinbouwers – Timor


Context

Door klimaatveranderingen heeft Timor (Indonesië) te kampen met grotere droogte en een wisselvallig regenpatroon. Het beschikbare water wordt slecht beheerd en is er sprake van overmatige boskap. De bodem is van nature al niet zeer vruchtbaar en de meeste boeren zijn nauwelijks getraind. Dit betekent dat de productie van groenten, die al laag was, de afgelopen jaren verder gedaald is, terwijl er een grote vraag naar bestaat. Timor moet nu groenten van andere eilanden importeren.

Initiatief

Dit project is deels gebaseerd op risicoverkleining van het veranderende klimaat, maar is ook sterk ingericht op de bestaande marktvraag en aanbod van verschillende groente per periode. Door de bouw van dammen en watergaten in de rivier en het planten van bomen langs de oevers hebben boeren ook in het droge seizoen voldoende water voor huishoudelijk en agrarisch gebruik. De boeren worden getraind in landbouwtechnieken en krijgen toegang tot kwalitatief goede groentezaden. De boerengroepen maken onderling afspraken over de jaarlijks te verbouwen gewassen, wat een gunstig effect heeft op de marktprijzen. Gaande het project is er meer aandacht besteed aan versterking van de boerengroepen zelf (organisatie, businessplannen, leiderschap voor vrouwen, jongeren), wat het ondernemerschap en daarmee de duurzaamheid van het project ten goede komt. 

Impact

Sinds de start van dit initiatief in 2014 zijn er al vele verbeteringen doorgevoerd en ook zichtbare resultaten behaald. Het initiatief heeft behalve tot een voedzamer dieet (gevarieerdere en beter betaalbare groenten) ook geleid tot productiviteitsverbetering, inkomensverbetering en vergroting van de zelfredzaamheid van de rurale bevolking geleid. 

Initiatiefnemer

Cordaid
Harma Rademakers

Thema

Landbouwontwikkeling

Aard van de ondersteuning

Donatie

Non-Financial Support

Periode

2017 – 2021

Contact

www.cordaid.nl

CORDAID logo NIEUW FC 2011

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route