Warrantage Niamankuy

Graanopslag en toegang tot krediet – Burkina Faso


Context

In de droge periode is graan zeer beperkt verkrijgbaar, waardoor de prijzen hoog zijn. Lokale boeren beschikken zelf niet over mogelijkheden om hun oogst veilig op te slaan en te bewaren voor de droge periode. Daarnaast is er nagenoeg geen toegang tot financiering voor bijvoorbeeld het kopen van goede zaden of bemesting.

Initiatief

De steun van het AJF betreft een eenmalige donatie voor het bouwen van de opslag, het ter beschikking stellen van een fonds voor verstrekken van kredieten en het vergroten en versterken van de kennis van de boerenorganisatie in het beheren van een ‘warrantage'-systeem. Hierbij wordt een zo groot mogelijk deel van de graanoogst van individuele boeren deskundig en veilig opgeslagen in een magazijn. De voorraad dient als onderpand voor een krediet, waarmee enerzijds kan worden voorzien in acute behoeften en anderzijds inkomensgenererende activiteiten kunnen worden gefinancierd (tuinbouw, bijencultuur etc.).

Impact

Doordat de oogst kan worden bewaard, kunnen boeren ervoor kiezen deze pas te verkopen als zij daarvoor een betere prijs kunnen krijgen. Dit leidt direct tot inkomensverbetering en doordat er toegang tot krediet wordt gecreëerd, zal dit systeem tevens het ondernemerschap (en daarmee zelfredzaamheid en ook weer inkomensverbetering) stimuleren. Het systeem van warrantage bevordert de voedselzekerheid, enerzijds doordat het graan gedurende een langere periode beschikbaar is, en anderzijds doordat het boeren in staat stelt met hun verbeterde inkomen ook andere voedingswaren te kopen. In dit gebied is in het verleden al veel geïnvesteerd in het uitbannen van analfabetisme, waardoor de betreffende boeren het systeem naar verwachting goed kunnen beheren. 

Bekijk hier de documentaire over de aanpak van Afrant.

 

Initiatiefnemer

Afrant

Thema

Landbouwontwikkeling

Aard van de ondersteuning

Donatie

Periode

2017 – 2018

Contact

www.afrant.be

logo afr vvsm

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route