Versterking cashewsector –
Burkina Faso / Benin

Inkomensverhoging, zelfredzaamheid en werkgelegenheid


Context

In Burkina Faso en Benin is cashew een belangrijk exportgewas. 90% van de ruwe noten wordt geëxporteerd en verwerkt in fabrieken in Azië. De wereldwijde vraag naar cashewnoten is groot, maar de productiviteit van de plantages in West Afrika is laag en de kwaliteit van de noten is te weinig constant. Veel cashewboeren willen eigenlijk geen boer zijn en omdat zij veelal individueel opereren, is het voor hen lastig om een goed inkomen te realiseren. De bomen staan veelal te dicht op elkaar en worden slecht onderhouden. Ook is er te weinig kennis van oogst-, sorteer, droog- en opslagtechnieken. De huidige hoge wereldcashewprijs en de afwezigheid van kredietmogelijkheden zorgen er bovendien voor dat boeren niet bereid of in staat zijn om te investeren in duurzame kwaliteit. Dit brengt de continuïteit van de inkomstenbron op lange termijn in gevaar. 

Initiatief

Door landbouwtrainingen voor 10.000 boeren, kredieten en spaarproducten voor 5.000 boeren en ondersteuning van 150 boerencoöperaties (in landbouwmethoden, opslag, verkoop en levering) kunnen cashewboeren hun inkomen verhogen. Er wordt op alle niveaus geïnvesteerd in de toekomst van een duurzame en inclusieve keten, waarin productievolumes kunnen worden verhoogd en de kwaliteit sterk kan worden verbeterd (grotere noten, minder schade, juiste vochtigheid). Tevens wordt er geïnvesteerd in een concurrerende verwerkingsindustrie in het land zélf. Dit betekent betere afzetmogelijkheden voor de ruwe noten, maar ook lokale werkgelegenheid voor meer dan 1.700 personen (voornamelijk vrouwen). Op termijn kunnen ook de restproducten van de cashew verwerkt worden tot producten, zoals sap uit de cashewappel en olie uit de schil. Dit biedt weer nieuwe werkgelegenheid en is bovendien duurzaam en innovatief. Om de kans op duurzame effecten zo groot mogelijk te maken, staat het rendabel maken van álle onderdelen van de keten centraal. Het doel van het project is bijdragen aan een efficiënte, duurzame, winstgevende en concurrerende cashewsector in Benin en Burkina Faso.

Impact

Er wordt gestreefd naar inkomensverhoging en versterking van de zelfredzaamheid van de boeren door trainingen, het bieden van toegang tot financiering, het creëren van stabiele afzetmogelijkheden en incentives om kwaliteit te leveren. Bovendien bieden lokale verwerkingsfabrieken nieuwe werkgelegenheid. Het is een uitgebalanceerd systeem van wederzijdse afhankelijkheid en onafhankelijkheid, doordat boeren niet verplicht worden om de ruwe noten via het consortium te verkopen. Om wel te zorgen voor een stabiele toevoer worden er meer boeren getraind dan waarvan de fabrieken de oogst zouden kunnen verwerken. Hoe meer winst er gemaakt wordt in de fabriek, des te meer boeren daarvan zullen profiteren. Aan dit versterkingstraject zijn tevens activiteiten verbonden die gericht zijn op educatie en watervoorziening. 

Initiatiefnemer

Stichting Woord en Daad
Wim Hasselman

Thema

Landbouwontwikkeling

Aard van de ondersteuning

Donatie

Periode

2016 – 2021

Contact

www.woordendaad.nl

Logo Woord en Daad

Klik hier voor full screen weergave

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route