Steun voor Oudalan

Water en voedselzekerheid voor Gorom Gorom – Burkina Faso


Context

De provincie Oudalan in de noordelijke Sahelregio kampt een groot deel van het jaar met ernstige watertekorten. Dit heeft zijn weerslag op het drinkwater, maar ook op de voorzieningen voor veeteelt (een belangrijke inkomstenbron) en land- en tuinbouw. Door de fragiele veiligheidssituatie en de grote afstand tot de hoofdstad Ouagadougou is er in de afgelopen jaren weinig geïnvesteerd in het veiligstellen van de toegang tot voedsel en water voor de bevolking. Groente is een schaars goed en erg duur.

Initiatief

Dit project richt zich op het herstellen van de watervoorziening in 12 dorpen in de gemeente Gorom Gorom (provincie Oudalan). De bevolking wordt nauw betrokken bij aanleg, herstel en beheer van de waterpompen Ook worden zij getraind in projectbeheer, onderhoud en uitvoeringstechnieken (tuinbouw met druppelirrigatie). Daarnaast wordt training gegeven over effectieve tuinbouwtechnieken, waarmee niet alleen de voedselzekerheid, maar ook de inkomenspositie van de bevolking wordt verbeterd.

Impact

Zodra er een constante toegang tot water is, kan men groente gaan verbouwen die behalve voor de eigen voedselvoorziening ook kan dienen als extra inkomen door verkoop van het surplus op de markt. Daarnaast kan men andere inkomensverhogende activiteiten gaan opzetten, zoals het bereiden van voedsel en het verkopen daarvan en de verkoop van water aan rondtrekkende veehouders van buiten de dorpen. In elk van de 12 dorpen wonen ca. 2.000 mensen (= 24.000 mensen). De grotere impact betreft de mensen die op de markten in de regio weer groenten zullen kunnen kopen en de rondtrekkende veehouders die veel meer waterpunten zullen kunnen gebruiken.

Initiatiefnemer

Stichting Steun voor Oudalan
Dianne Nicolai

Thema

Landbouwontwikkeling

Aard van de ondersteuning

Donatie

Periode

2016 – 2018

Contact

http://oudalanbf.wixsite.com/steunvooroudalan

Schermafbeelding 2016 10 25 om 16.27.07

 

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route