Pays Dogon Vrouwengroepen – Mali

Ondernemerschap, microkredieten en behoud landbouwgronden


Context  

Pays Dogon in Mali is een weinig vruchtbaar gebied, waar vrouwen weinig tot geen toegang hebben tot educatie, krediet en werk. Daardoor is de armoede groot. Bovendien vormt de oprukkende woestijn een grote bedreiging voor de landbouwgronden en daarmee voor de voedselzekerheid. In Afrika zijn vrouwen de spil in de keten van verbouwen, verwerken en verkopen van voedsel. Veel vrouwen hebben potentie voor kleinschalig ondernemerschap, maar nauwelijks toegang tot een formeel financieel circuit. Microkredieten kunnen deze vrouwen helpen een handeltje te beginnen waardoor ze meer inkomen kunnen genereren en zowel hun economische als ook sociale positie binnen de gemeenschap versterken. 

Initiatief

Het programma creëert, door training in vrouwelijk leiderschap, zelforganisatie en ondernemerschap, perspectief voor ruim 7.000 vrouwen in Pays Dogon (verenigd in 72 vrouwengroepen) om in hun eigen leefgebied te kunnen blijven wonen. Door het beschikbaar stellen van microkredieten aan vrouwen kunnen zij groeien en extra inkomen genereren door het opzetten van economische activiteiten. Daarnaast wordt getracht om erosie tegen te gaan en langbouwgronden te behouden. Dit gebeurt door samen met de bevolking duinen aan te planten, grootschalig bomen op te kweken en trainingen te geven over verbeterde landbouwmethoden: het Groene Woestijn Initiatief.

Impact

Doel van het initiatief is versterking van de zelfredzaamheid van de betrokken bevolking. Met hun inkomsten verhogen de vrouwen het gezinsinkomen, waardoor de familie gezonder kan eten, medische zorg en onderwijs voor de kinderen kan betalen en kan sparen voor mindere tijden. De vrouwen voelen zich gesterkt door hun samenwerking met elkaar, zien steeds meer mogelijkheden om hun levensomstandigheden te verbeteren en werken samen om dorpsprojecten te realiseren. 
Het Groene Woestijn Initiatief past in een internationaal samenwerkingsverband (van o.a. de UN, FAO en Wereldbank) om een strook bos van 15km breed te creëren over de hele lengte van het Sahelgebied. Bewustwording en betrokkenheid van de bevolking speelt een hele grote rol om dit initiatief duurzame impact te laten hebben.

Initiatiefnemer

Marleen van Duijnhoven

Thema

Landbouwontwikkeling

Aard van de ondersteuning

Donatie

Periode

2012 – 2018

Contact

http://partnerspaysdogon.nl/nl/

logo partnerspaysdogon

 

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route