Opvang straatkinderen – Douentza

Zelfstandigheid en continuïteit via ondernemende activiteiten – Mali


Context

Door de crisis in het noorden van Mali (2012) zijn veel inkomstenbronnen opgedroogd (handel, toerisme), hetgeen heeft geleid tot grote armoede en een enorme toename van het aantal straatkinderen en wezen. Ze moeten bedelen om eten en krijgen zelden een warme maaltijd. 

Initiatief

Aprosédé is een vereniging die is opgericht in 1996 door enkele vrouwen met gehandicapte kinderen. Zij laten al 20 jaar zien in staat te zijn binnen een gedegen structuur kinderen en minderbedeelden te helpen. In haar centrum biedt de vereniging de wezen en straatkinderen een warme maaltijd en een veilige plek om te kunnen slapen. Om minder afhankelijk te zijn van giften en om meer mensen te kunnen helpen wil de vereniging de inkomsten van het centrum vergroten door de bewerking van stoffen uit te breiden en door kleding te verkopen die de vrouwen naaien van de bewerkte stoffen. Het verven van stoffen is een zeer zwaar en tijdrovend proces. Door aanschaf van wasmachines kan men de capaciteit vergroten en blijft er meer tijd over voor andere werkzaamheden in het centrum. Daarnaast wil men de groentetuin uitbreiden zodat men de ingrediënten voor de warme maaltijden zelf kan verbouwen. Dit scheelt enorm in de kosten en verkleint de afhankelijkheid van giften. Van het donatiebedrag worden wasmachines, naaimachines, voorraad, zaden en een  graanmolen gekocht, waarmee men de exploitatie kan opschalen.

Impact

Door zelfstandig inkomen te genereren kan de vereniging de continuïteit te waarborgen. Eventuele giften kunnen dan gebruikt worden voor ‘extra’s’ zoals schoolgeld voor kinderen. Uiteindelijk zal dit project ook helpen tegen de verleidingen van het jihadisme, waar veel kansarme jongeren in deze regio zich tot aangetrokken voelen, omdat dergelijke groeperingen hen in eerste instantie vaak eten, scholing en een identiteit bieden.

Initiatiefnemer

Stichting Vrienden van de Sahel

Thema

Voedselzekerheid

Aard van de ondersteuning

Donatie

Periode

2016 – 2018

Contact

 

www.vriendenvandesahel.nl

 logo vriendenvandesahel

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route