Koffie- en cacaocoöperaties - Indonesië

Versterking boerencoöperaties voor zelfredzaamheid en inkomensverhoging


Context

Indonesië is de 3e grootste producent van koffie en cacao ter wereld. De wereldwijde vraag naar koffie en cacao stijgt, terwijl de productie door allerlei factoren achterblijft. In Indonesië zijn veel partijen actief in de koffie- en cacaoindustrie, maar slechts weinig daarvan werken via coöperatieve structuren. De meeste boeren worden gelinkt aan (inter)nationale traders, waarbij niet altijd duidelijk is wat het voordeel voor de boer is. Veel individuele boeren verkopen hun koffie en cacao aan handelaren, die niet selecteren op kwaliteit en een lage prijs betalen. Hierdoor is er geen (financiële) stimulans (en ook geen mogelijkheid) voor de boeren om te investeren in betere productie en kwaliteit en ontstaat er een armoedespiraal. Eveneens door gebrek aan werkkapitaal kunnen boeren, die zich wel verenigd hebben, momenteel te weinig volume aanbieden om een gunstige prijs te bedingen.

Initiatief

Dit initiatief richt zich op het:

  • versterken van boerencoöperaties en hun leden
  • verhogen van het volume en de kwaliteit van de geproduceerde koffie en cacao
  • faciliteren van toegang tot financiering
  • aanboren van nieuwe markten

Hierdoor kunnen de inkomens van de boeren vergroot worden, doordat zij meer koffie en cacao via de coöperaties kunnen verkopen, die bovendien een betere prijs opleveren vanwege de betere kwaliteit. 
AJF werkt hierin samen met lokale partners en NGO’s. Voordelen daarvan zijn de grotere impact (aantal begunstigden), een bewezen methodologie, een geïntegreerde aanpak en toegang tot kennis en netwerk.

Impact

Dit project versterkt en sluit aan bij ondernemerschap dat al aanwezig is. Door het professionaliseren van de coöperaties, het verbeteren van het financieel management en het vinden van nieuwe markten, wordt de financiële duurzaamheid van de coöperaties vergroot. Door het verhogen van de inkomens van de leden wordt hun zelfredzaamheid verhoogd en de toegang tot scholing, gezonde voeding en gezondheidszorg gestimuleerd. Met dit initiatief worden in totaal 4.725 boeren en hun gezinnen bereikt.

Initiatiefnemer

Progreso

Thema

Landbouwontwikkeling

Aard van de ondersteuning

Donatie

Periode

2016 – 2019

Contact

www.progreso.nl

en

 

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route