Gari- en Tapioca-coöperaties – Benin

Duurzame versterking maniokketen: voedsel en economische ontwikkeling – Mono, Benin 


Context

In de regio Mono in Benin duurt de periode van droogte – en daarmee van voedseltekort – gemiddeld 5 maanden per jaar. Er zijn weinig tot geen economische activiteiten en de toegang tot financiering is zeer schaars. Het productie- en verwerkingsproces van maniok (het hoofdbestanddeel van de maaltijden) is traditioneel en arbeidsintensief, waardoor er meestal maar net genoeg geproduceerd kan worden voor de eigen consumptie. De kwaliteit is vaak slecht en er gaan veel voedingsstoffen verloren. Daar komt bij dat de afzetmarkten zijn moeilijk bereikbaar door grote afstanden, slechte wegen en overstromingen.

Initiatief

In een eerder stadium hebben 300 (veelal vrouwelijke) boeren, verenigd in 20 coöperaties, toegang gekregen tot kennis en geavanceerde materialen voor de productie en verwerking van maniok. Daarmee zijn zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de productie verhoogd en is de professionaliteit en rentabiliteit van de boeren toegenomen. Er is een overkoepelende organisatie (handelscentrum) opgericht, die de toevoer en verwerking van de maniok van de 20 afzonderlijke coöperaties centraliseert, de kwaliteit van de tapioca en gari bewaakt en de vermarkting coördineert. Dit vervolgplan kent een integrale aanpak en richt zich op het verder verbeteren van de inkomens en zelfredzaamheid van boerengezinnen op diverse niveaus met trainingen, toegang tot krediet voor individuele boeren, versterking van maniokverwerkingscoöperaties en verbetering van de bodem.

Impact

Sinds 2015 worden 15 coöperaties gesteund en versterkt (verbeterde productiemethoden en steun bij de verkoop van de eindproducten), wat al heeft geresulteerd in een aanzienlijke stijging van productie, rentabiliteit en omzet. Door de integrale aanpak van dit 5-jarenplan zal er beter kunnen worden voldaan aan de nog altijd grote vraag naar hoogwaardiger maniokproducten en zal de opbrengst daarvan voor boerengezinnen stijgen. Hierdoor stijgt de voedselzekerheid en worden de inkomsten en zelfredzaamheid van de begunstigden duurzaam verbeterd. Door het versterken van de 20 coöperaties en het opzetten en ondersteunen van een overkoepelende organisatie, zal men de economische activiteiten op termijn zelfstandig (zonder subsidie) kunnen voortzetten.

Initiatiefnemer

Marie Devreux
(Louvain Coopération)

Thema

Landbouwontwikkeling

Aard van de ondersteuning

Donatie

Periode

2017 – 2022

Contact

www.louvaindev.org

logo louvaindev

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route