De Utrechtse Rijwielfabriek (DURF) – Utrecht

Voortijdige schoolverlaters op alternatieve wijze toch naar de arbeidsmarkt


Context

Jongeren die moeite hebben met de theorie in het reguliere onderwijs vallen vaak vroegtijdig uit. Zonder startkwalificatie is het heel moeilijk om zelfstandig aansluiting te vinden bij de reguliere arbeidsmarkt. De talenten en capaciteiten van die jongeren blijven vaak onbenut en ze kunnen naast de samenleving komen te staan.

Initiatief

DURF assembleert en distribueert onder andere hippe stadsfietsen in opdracht van fietsmerk VanMoof. Het bedrijf biedt voortijdige schoolverlaters een ‘omgekeerde leerweg’ aan. Ze werken in de praktijk en zo ontstaat alsnog de behoefte om kennis op te doen en een passende opleiding te volgen. VanMoof, dat de sociale doelstelling van DURF onderschrijft, heeft hiervoor zelfs zijn assemblagewerk naar Nederland verplaatst. De donatie van het AJF wordt ingezet om een jobcoach aan te trekken en met de prestatielening wordt geïnvesteerd in de technische uitrusting van een intern leslokaal.

Impact

Bij DURF ligt de nadruk niet op arbeidsproductiviteit, maar op het opdoen van arbeidsvaardigheden en vakmanschap. DURF wil haar impact vergroten door 12 jongeren per jaar te begeleiden en aanvullend een leerwerktraject aan te bieden. Het bedrijf streeft ernaar om er daarvan jaarlijks 4 een betaalde werkplek binnen de organisatie aan te bieden. De overige deelnemers krijgen hulp bij het vinden van een passende opleiding of reguliere baan. 

Initiatiefnemers

Hans Hoogbergen

Thema

Arbeidsparticipatie

Aard van de ondersteuning

Donatie
Prestatielening
Lening
Non-Financial Support

Periode

2015 – 2018

Contact

http://deutrechtserijwielfabriek.nl

1Logos DURF groot

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route