infographic 2018 NL

Wat heeft het AJF in 2018 (mede) mogelijk gemaakt?

In 2018 heeft het AJF financiële steun toegekend aan 28 nieuwe initiatieven, waarmee naar verwachting ca. 30.000 mensen direct bereikt worden. Zowel Arbeidsparticipatie als Voedselzekerheid zijn thema’s die uitstekende ingangen bieden om de zelfredzaamheid, zelfontplooiing en zingeving van kwetsbare groepen binnen de samenleving te bevorderen. Daarbij is opleiding een belangrijk middel en het verbeteren van inkomen een belangrijk doel. Afbeelding vergroten

Impact

Het Anton Jurgens Fonds ondersteunt initiatiefnemers met geld, kennis en netwerk. Het AJF streeft naar duurzame, positieve maatschappelijke ontwikkeling die op de (semi) lange termijn meetbaar bijdraagt aan draagkracht, voedselzekerheid, persoonlijke ontwikkeling/zelfredzaamheid en autonomie. 
Als maatschappelijke waarde je missie is, dan moet je weten hoe je die zo groot mogelijk kunt maken. Hoe kun je op de meest effectieve manier je doel bereiken? Samen met haar partners is AJF steeds op zoek naar een gezonde balans tussen (impact)doelstellingen, output en realiteit. 

Maatschappelijke waarde is echter veel minder eenvoudig te meten dan financiële winst. Bij de meeste initiatieven is de impact van onze steun heel duidelijk, maar soms ook heeft die vooral een indirect, uitgesteld of zelf onmeetbaar effect. In veel gevallen is onze steun meerjarig en soms investeren we eenmalig in een initiatief, waarvan de impact nog decennialang voelbaar zal zijn. Hoe laat je de effecten dan meewegen?

 

 

De infographic laat zien aan welke impact het Anton Jurgens Fonds in het afgelopen jaar heeft bijgedragen. Per initiatief/per jaar kijken we naar:

  • Verwachte totaal aantal begunstigden
  • Verwachte totaal aantal mensen begeleid naar training/onderwijs
  • Verwachte totaal aantal mensen begeleid naar inkomensverbetering

Daarbij is ons uitgangspunt dat we alleen de onbetwiste (verwachte) direct begunstigden van steuntoekenningen in een bepaald kalenderjaar tellen. Bij sommige initiatieven is ons aandeel in de impact niet objectief vast te stellen (zie voetnoot bij de infographic). We houden geen rekening met de levensduur van bijvoorbeeld infrastructuur of boeken waarin geïnvesteerd wordt.

Meer weten over Impact meten? Kijk hier...

 

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  info@antonjurgensfonds.nl  |  route