Wereldkoks en Wereldkantine

Culinaire kunsten als brug naar deelname aan de arbeidsmarkt


Context

In Nijmegen zijn, volgens de gegevens van de gemeente, circa 6.000 bijstandsgerechtigden (gegevens 2011) die te ver van de arbeidsmarkt af staan om zelfstandig een reguliere baan te vinden. Oorzaken zijn gebrek aan opleiding, werkervaring en zelfvertrouwen. De gemeente heeft Werkcorporaties opgericht om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten en heeft met veel genoegen Wereldkoks/Wereldkantine als één van de eerste werkcorporaties aangewezen. 

Initiatief

Wereldkoks/Wereldkantine is gericht op reïntegratie van kwetsbare, specifiek laag of niet geschoolde werklozen naar een arbeidssituatie. Jaarlijks krijgen 30 uitkeringsgerechtigde, beperkt geschoolde mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een beschermde leerwerkplaats aangeboden. Mensen uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden werken in de kookstudio (kookworkshops, catering, restaurant) en volgen tegelijkertijd een opleiding. Voor allochtone vrouwen, inburgeraars en (autochtone) nieuwkomers op de arbeidsmarkt is de stap naar een betaalde baan soms te groot. Dan is een overbrugging nodig. Wereldkoks biedt een veilige plek van waaruit ze hun talenten kunnen ontdekken en vaardigheden kunnen oefenen. Wereldkoks kiest bewust voor een praktijkgerichte aanpak: leerwerken in een betekenisvolle context.

Impact

Wereldkoks spreekt mensen aan op hun talent, creëert kansen en biedt doorgroeimogelijkheden. Het blijkt een geslaagde formule om mensen die om welke reden dan ook niet aan het werk komen mee te laten draaien in de Nederlandse samenleving. De studenten volgen een aangepast AKA-programma, waarin koken als leermiddel centraal staat. Na een jaar behalen ze hun diploma voor gekwalificeerd keukenassistent. Wie wil, stroomt door naar een beroepsopleiding in de horeca, maar dat kan ook een andere sector zijn, bijvoorbeeld richting Zorg.

Initiatiefnemers

Helen Arenz & Debora Heijne

Thema

Arbeidsparticipatie

Aard van de ondersteuning

Donatie

Periode

2012 – 2018

Contact

www.ontmoetplanb.nl

logo wereldkoks

 

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route