Waterdistributienetwerk

Verbetering landbouwoogst door aanleg van een irrigatiesysteem, Indonesië 


Context

Dit project betreft 10 boerengroepen op de helling van de (inactieve) Merbabu vulkaan. Hun vereniging behartigt hun belangen, coördineert, bemiddelt en zorgt dat zij voldoende toegang hebben tot zaden, biologische pesticiden en kunstmest. De boerengroepen in deze streek profiteren van de vruchtbare grond rondom de vulkanen en planten met name 'rain-fed' groenten, waarbij regen de enige vorm van irrigatie is. Zij kunnen nu dan ook niet het hele jaar door produceren. Het tekort aan water en de onvoorspelbaarheid van natte of droge seizoenen vormt de grootste bedreiging voor duurzame landbouw. Naarmate de droogte langer aanhoudt en er geen gebruik gemaakt wordt van de  aanwezige, natuurlijke bronnen, komt de landbouwproductie meer in gevaar en daalt het gezinsinkomen, waardoor de armoede en voedselonzekerheid groeit. Het tekort aan water in de afgelopen jaren is ontstaan door:

  • Veranderende en onregelmatige seizoenen
  • Boskap: de beboste hellingen van de vulkaan bestonden traditioneel uit verschillende soorten hardhout. Dit is gekapt (in opdracht van de overheid) en vervangen door dennenbomen ten behoeve van harsproductie. De oorspronkelijke bossen hielden veel meer water vast dan de dennenbomen
  • Bevolkingsgroei en toegenomen landbouwproductie

Initiatief

Dit project richt zich op 10 boerengroepen, met in totaal 252 leden. Deze hebben zelf 11 bronnen geïdentificeerd die het hele jaar door voldoende water kunnen leveren. Ze hebben in kaart gebracht hoe de bronnen via verschillende pijpleidingen gekoppeld kunnen worden aan reeds bestaande en tevens 6 nieuwe distributienetwerken (6 dorpen, 9 hamlets). Een lokale partner van CORDAID zal – naast de begeleiding van de aanleg van 36 km pijpleiding – ook de boerengroepen trainen in onderhoud en reparatie. Naast watermanagement wordt eveneens aandacht besteed aan verbeterde landbouwtechnieken.

Impact

Door de bouw en onderhoud van een 'community managed' waterdistributienetwerk kunnen boerenorganisaties de productiviteit van hun groenten en andere gewassen op duurzame wijze verhogen. Hierdoor kunnen zij meer afzetten op de lokale markt en zo hun inkomen verbeteren. Dit project betekent:

  • Verbeterde toegang tot water voor 916 huishoudens
  • Verhoging in inkomsten door verhoogde en verbeterde landbouwproductie
  • Verhoogde weerbaarheid t.o.v. natuurrampen

Initiatiefnemer

Cordaid

Thema

Voedselzekerheid

Aard van de ondersteuning

Donatie

Periode

2014

Contact

www.cordaid.org

cordaid logo rgb 800 313 copy 

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route