School's Cool - mentorschap

Een professioneel steuntje in de rug maakt school weer leuk(er) - Nijmegen


Impact

De sociale doelstelling van School’s Cool is om preventief vroegtijdige schooluitval te voorkomen, door kinderen voor een periode van 1,5 jaar bij hun schoolactiviteiten te laten begeleiden door een mentor. De mentor geeft wekelijks persoonlijke aandacht aan schoolvaardigheden, schoolvakken en sociaal-emotionele vaardigheden bij het kind thuis.

Kern

Door een kansarme situatie – de thuissituatie, de omgeving en/of karakter – kan voor kinderen de overgang van basis naar voortgezet onderwijs of de snelheid tijdens het voortgezet onderwijs te groot zijn om zelfstandig goed aan te kunnen. Vermindering van zelfvertrouwen, vroegtijdige schooluitval en het niet behalen van startkwalificatie voor de arbeidsmarkt kunnen het gevolg zijn. Kinderen kunnen niet altijd door hun directe omgeving worden begeleid, het risico is dat talenten en kansen onvoldoende worden benut. School’s Cool springt op dit dilemma in met actief mentorschap. Naast aandacht voor het kind komen ook de ouders en de contacten met school aan bod. School’s Cool Nijmegen is een van de huidige 15 locaties van School’s Cool in Nederland. 

Context

Het Centraal Plan Bureau publiceerde eind 2012 dat: "...intensieve coaching van leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs de schooluitval omlaag brengt en dat zou de samenleving 27 miljoen euro kunnen opleveren. Het effect van een jaar intensieve coaching blijkt namelijk substantieel. Na 1 jaar coaching wordt de kans op voortijdig schoolverlaten met ruim 40% verminderd." Tegelijkertijd is het onderzoeksrapport 'Met Mentoring naar de Top' door Universiteit Groningen gepubliceerd. De conclusie is gelijkgestemd: mentorprojecten dragen bij aan weerbaarheid van kwetsbare jongeren, mits adequaat begeleid door hun mentor en goed aangestuurd door de organisatie. 

 

Initiatiefnemers

School's Cool

Thema

Educatie t.b.v. Arbeidsparticipatie

Aard van de ondersteuning

Donatie

Periode

2012 – 2018

Contact

www.schoolscoolnijmegen.nl

logo sc nijmegen

 

 

 

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route