Prins Heerlijk - Tilburg

Leerwerkplekken detailhandel in ouderencentrum


Context

In Nederland worden door UWV ca. 250.000 Wajonguitkeringen verstrekt, zijnde circa 2% van de potentiele beroepsbevolking tussen 15 - 65 jaar (bron: ministerie VWS, 2015). (Wa)jongeren kunnen door leerproblemen en/of een verstandelijke beperking niet altijd meekomen in het reguliere MBO-onderwijs, waardoor zij niet zelfstandig in staat zijn om een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te behalen. In de praktijk blijkt dat veel Wajongeren wel in staat zijn om te leren en te werken indien dat in een kleinschalige, vertrouwde en meer praktijkgerichte omgeving kan plaatsvinden.
Anderzijds moeten ouderen door overheidsbezuinigingen steeds langer zelfstandig blijven wonen, waardoor er behoefte is aan de beschikbaarheid van dagelijkse boodschappen in de buurt.

Initiatief

Prins Heerlijk wil nu twee vliegen in een klap slaan door het exploiteren van een winkel (inculsief bezorgdienst) in servicecentra voor ouderen, waar jongeren begeleid werken. Indien deze pilot slaagt, dan kan opschaling plaatsvinden. Prins Heerlijk biedt jongeren met een arbeidsfunctiebeperking al jaren begeleide leerwerkplekken in eigen horeca, winkel of ouderenzorg, dan wel bij lokale reguliere werkgevers. Doelstelling is om deze jongeren op hun eigen niveau en in hun eigen tempo op te leiden (MBO I-II) en/of te begeleiden naar de arbeidsmarkt. 

Impact

Het door Prins Heerlijk geboden individuele leerwerkplan is gericht op het stimuleren en motiveren van de deelnemer. Integraal onderdeel van het programma is het leren omgaan met de eigen beperking, teneinde zelfontplooiing, zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij te bereiken.

 

 

Initiatiefnemers

Stichting BUITENGEWOON leren en werken - Prins Heerlijk
Gief van Schijndel en Ella Buijze

Thema

Arbeidsparticipatie

Aard van de ondersteuning

Donatie

Periode

2014 – 2015

Contact

www.prinsheerlijktilburg.nl

Prins Heerlijk logo

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route