Pluimveehouderij - Burkina Faso

Programma voor pluimveehouderij, landbouw, onderwijs en ondernemerschap


Context

In Gbomboro is sprake van droge en gedegradeerde bodems, uitbreidende verwoestijning, extreme armoede en een hoog percentage analfabetisme. Meer dan 85% van de bevolking leeft van de marginale opbrengsten van landbouw en veeteelt.

Initiatief

In het Gbomboro district krijgen families de beschikking over pluimvee om mee te fokken en hun bezit te vergroten. De directe doelstelling is tweeledig:

  • verbeterde voedselzekerheid
  • inkomstenverwerving & ondernemerschap

Daarnaast wordt er in het project aandacht besteed aan tuinbouw, waardoor er meer variatie in het dagelijkse dieet kan worden aangebracht. Het onderwijs richt zich op dierverzorging en landbouwkunde, maar ook op alfabetisering.

Impact

250 families die op dit moment nauwelijks in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, worden in staat gesteld een zelfredzaam bestaan op te bouwen door middel van pluimveehouderij, onderwijs en duurzame landbouwmethoden.

 

Initiatiefnemer

Heifer Nederland

Thema

Voedselzekerheid

Aard van de ondersteuning

Donatie

Periode

2013 – 2018

Contact

www.heifer.nl

logo heifer

 

 

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route