Vrouwenproject Nonkon - Mali

Capaciteitsversterking lokale vrouwen voor een gezonder en onafhankelijker bestaan


Context  

Mali is een fragiel en politiek instabiel land. Naast een falende overheid heeft men te maken met natuurlijke rampen, zoals grote droogtes enerzijds en overstromingen anderzijds. De bevolking in het gebied rondom Nonkon is één van de meest kwetsbare van Mali. De voedselschaarste is groot en de lokale hygiëne is slecht. Bovendien is er nauwelijks toegang tot gezondheidszorg, waardoor malaria, diarree en TBC veel slachtoffers eisen. In het interventiegebied ligt het sterftecijfer van kinderen onder 1 jaar hoger dan 10%.
Er sprake van excessieve landbouw en een hoge mate van ontbossing. De grond is uitgeput en slecht onderhouden en de waterbronnen drogen op. Er is een gebrek aan kwalitatief goede zaden, kunstmest en landbouwmaterialen.
Vrouwen hebben in Mali maar beperkt invloed op het sociale, politieke en economische bestaan. Hun toegang tot landbouwproductie en materialen is zeer gelimiteerd, waardoor zij en hun kinderen als eerste geraakt worden door voedselschaarste. 

Initiatief

Dit project bestaat uit 4 pijlers:

  • Verbetering condities (latrines, waterputten, gezondheidscentrum) en kennis over hygiëne en sanitatie op huishoudniveau
  • Vergroting van toegang voor vrouwen tot meer inkomensgenererende activiteiten (landbouwmaterialen, kippen en geiten, windmolens om grotere hoeveelheden graan te malen)
  • Versterking van vrouwen door alfabetisering, de aanleg van een buurthuis/bibliotheek en ondernemerschaps- en empowerment training
  • Terugdringen van overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen door aanleg van 5 micro-dammen voor stabiele watertoegang en voorkoming van erosie

Impact

Dit project richt zich op een directe verbetering van de leefsituatie van ruim 7.000 vrouwen en hun kinderen in 11 dorpen in de gemeente Nonkon, door het investeren in enerzijds infrastructuur en anderzijds in onderwijs en gedragsverandering.

 

Initiatiefnemer

Christian Aid

Thema

Voedselzekerheid

Aard van de ondersteuning

Donatie

Periode

2014

Contact

www.christianaid.org.uk

Christian Aid red logo CAW

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route