Professionalisering honingcoöperatie JMHI

Het optimaliseren van productie en afzet van wilde honing in Indonesië 


Context

In Indonesië leeft een groot deel van de plattelandsbevolking met name van kleinschalige, zelfvoorzienende landbouw. Daarnaast heeft men andere inkomstenbronnen nodig om in het levensonderhoud (voedsel, scholing, gezondheidszorg) te kunnen voorzien. In de lokale bossen is honing van wilde bijen op grote schaal beschikbaar. Deze wordt door lokale boeren via honingraten in de bomen verzameld en daarna verwerkt en verkocht. Voorheen vond de oogst niet op duurzame wijze plaats, waardoor de broed verloren ging en de bijenpopulatie gestaag afnam. Bovendien liet de kwaliteit van de honing veel te wensen over. 

Initiatief

Het Indonesische honingnetwerk JMHI introduceerde methoden om de honing duurzaam te oogsten en hygiënisch te verwerken. Het steunen en trainen van coöperaties van honingverzamelaars gebeurt op het gebied van:

  • onderhoud, productie- en verwerkingstechnieken
  • materialen om betere kwaliteit te kunnen waarborgen
  • marketing
  • duurzaam bosbeheer (o.a. aanplant van nectarbronnen)
  • versterking van de organisatie van verzamelaars

Inmiddels zijn er al ruim 1.000 honingverzamelaars bij het netwerk aangesloten. Meer lokale groepen zien echter de meerwaarde van het honingnetwerk en willen op lokaal niveau bijdragen aan hun eigen bestaanszekerheid en behoud van hun leefomgeving. Het netwerk richt zich nu op opschaling en versterking. 

Impact

Professionalisering en verduurzaming van de oogst, verwerking en afzetmogelijkheden van wilde boshoning. Als de kwaliteit, kwantiteit en duurzaamheid van de traditionele productie worden verbeterd, kunnen zowel de afzet als de opbrengst worden vergroot. De honingproductie wordt daarmee een duurzame bron van inkomsten, waardoor de leefsituatie van de honingverzamelaars verbetert. Daarmee wordt bovendien voorkomen dat de plattelandsbevolking zich voor haar neveninkomsten gaat richten op de verkoop van hout, hetgeen desastreus is voor het lokale ecosysteem.
Resultaat van de interventie van het honingnetwerk is een groeiende vraag naar deze honing van met name de Indonesische elite in Jakarta, maar ook van ecotoeristen en een internationaal voedingsmiddelenconcern. Bovendien is de prijs sterk verbeterd omdat de honing inmiddels aan standaarden van duurzaamheid, hygiëne en kwaliteit voldoet. 

 

Initiatiefnemer

Rich Forests

Thema

Voedselzekerheid

Aard van de ondersteuning

Donatie
Lening

Periode

2014 – 2016

Contact

www.richforests.org

Logo RichForest FCs

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route