Voedselzekerheid & Graanbank

Geïntegreerd programma voor toegang tot voedsel en inkomensstijging - Burkina Faso


Context

In Burkina Faso heerst nog veel armoede en de leefomstandigheden van de rurale bevolking zijn zwaar. Er is vaak geen water, niet genoeg voedsel om het hele jaar te kunnen eten, er zijn te weinig mogelijkheden om geld te verdienen en een groot deel van de bevolking is analfabeet.

Initiatief

Onze partner is meer dan 10 jaar werkzaam in de regio en heeft tot doel om lessons learned van de tot nu toe uitgevoerde activiteiten op het gebied van alfabetisering, tuinbouw en irrigatie breder toe te passen en op te schalen. Daarnaast richt men zich op een stabielere toegang tot voedsel en mogelijkheden voor het verbeternen van inkomsten door de aanleg van een graanbank. Men slaat graan op – uit eigen productie en/of opgekocht vlak na de oogst wanneer prijzen laag zijn – wacht tot de prijzen weer stijgen en verkoopt het deel dat overblijft na eigen consumptie. 

Impact

Met het programma voor voedselzekerheid worden 1.750 mensen bereikt. Het programma richt zich concreet op de aanleg van irrigatiesystemen, alfabetisering en technische training voor volwassenen, het verbouwen van groenten, ondersteuning van vrouwengroepen bij inkomens genererende activiteiten en het versterken van boerenorganisaties.

 

Initiatiefnemer

Sahelp

Thema

Voedselzekerheid

Aard van de ondersteuning

Donatie

Periode

2013

Contact

www.sahelp.nl

Sahelp logo2

 

 

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route