Bierbrouwerij De Prael - Amsterdam

Ambachtelijk lokaal speciaal bier én werk voor mensen met een psychiatrische achtergrond


Context

In Nederland zijn circa 500.000 volwassenen tussen 18-65 jaar jaarlijks in tweedelijns behandeling bij GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg en verslavingszorg). De meest voorkomende diagnoses zijn persoonlijkheids- en gedragsstoornissen, stemmingsstoornissen en neurotische stoornissen. Een groot gedeelte van de voornoemde volwassenen kunnen weer zelfstandig hun reguliere leven voortzetten. Voor een gedeelte zal het tijdelijk – of langdurig – werken binnen een beschermde werkomgeving een optimale oplossing bieden. 

Initiatief

De oprichters van de bierbrouwerij zijn twee voormalige psychiatrische verpleegkundigen. 10 jaar geleden zijn zij begonnen met een kleine bierbrouwerij van speciale bieren om werkplekken te bieden voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Momenteel werken er ruim 100 mensen bij De Prael en de doelstelling is om dat uit te breiden naar circa 150.

Impact

De sociale doelstelling van bierbrouwerij De Prael is emancipatie én het bieden van arbeidsplaatsen voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Het verkopen van speciaal bier in het proeflokaal / horeca / winkel en de rondleidingen in de brouwerij leveren zichtbare en zinvolle arbeidsplaatsen op.  

Bekijk hier het verhaal van Michelle.

Initiatiefnemers

Arno Kooij en Fer Kok

Thema

Arbeidsparticipatie

Aard van de ondersteuning

Donatie
Lening
Non-Financial Support

Periode

2013 – 2022

Contact

www.deprael.nl

Prael logo2

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route