De Oude Keuken

Begeleiding naar zelfvertrouwen en betrokkenheid bij de maatschappij - Castricum


Context

Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt staan te lang aan de kant in onze samenleving. Juist nu is er behoefte aan de uitbouw van initiatieven, waarin mensen op ondernemende wijze arbeidsvaardigheden ontwikkelen, een vak leren, praktijkervaring opdoen en kunnen uitstromen (uit het leerwerkbedrijf en uit de uitkering). De leerling-medewerkers zelf zijn daarbij gebaat, maar ook de samenleving. Niets doen kost de samenleving meer geld.

Initiatief

Lunchrestaurant De Oude Keuken in Castricum biedt een arbeidssituatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met vrijwilligers uit het dorp, stagiaires en geschoolde begeleiders als collega’s bouwen de deelnemers een dagritme op en doen zij werkervaring en kennis op. Zij krijgen begeleiding in het verder ontwikkelen van hun (algemene en specifiek horeca-gebonden) arbeidsvaardigheden en werken aan hun persoonlijke leerdoelen. De Oude Keuken ziet volop mogelijkheden om meer leerling-medewerkers een plek te bieden en heeft de ambitie om uit te groeien tot een volwaardig leer-werkbedrijf. De volwaardige horeca-werkomgeving (ruimte en apparatuur) in de nieuwe locatie biedt, in combinatie met uitgebreide professionele begeleiding, mogelijkheden om meer uitstroom naar regulier werk te kunnen realiseren en tevens tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar cateringdiensten. 

Impact

Het werk draagt bij aan de verhoging van het sociaal welbevinden en resulteert onder andere in opbouw van zelfvertrouwen, zelfstandigheid en een gevoel van eigenwaarde en betrokkenheid bij de maatschappij. Het uiteindelijke doel is om de deelnemers met een psychiatrische aandoening of een licht verstandelijke beperking door te laten stromen naar een reguliere baan. 

http://www.youtube.com/watch?v=xCCwXGng_Mw

Initiatiefnemers

Stichting Het Oude Theehuys
Brigitte van Campen

Thema

Arbeidsparticipatie

Aard van de ondersteuning

Donatie
Non-Financial Support

Periode

2014 – 2018

Contact

www.deoudekeuken.net

DOK logo website3

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route