Procedure

Het AJF werkt met een vaststaande procedure voor het beoordelen van nieuwe initiatieven. We vinden het belangrijk dat u vooraf een idee heeft van de slagingskansen van uw financieringsaanvraag. Daarom geven we u graag meer inzicht in onze manier van werken.

Van aanvraag naar selectie

Op alle aanvragen die wij via onze website ontvangen voeren wij een eerste selectie uit. We kijken of de aanvraag aansluit bij onze visie en focus. Voor Nederland is dat Arbeidsparticipatie en voor West-Afrika/Indonesië is dat Landbouwontwikkeling. Daarnaast kunnen wij uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u deze indient namens een rechtspersoon (BV, NV, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging of stichting). Aanvragen namens rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaak, Vof, commanditaire vennootschap of maatschap) kunnen wij niet in behandeling nemen. 

Van selectie naar analyse
Als uw initiatief wordt geselecteerd, maken we een uitgebreide analyse. We nemen persoonlijk contact met u op en lichten onze verdere werkwijze toe. Onze belangrijkste doelstelling in deze fase is inzicht krijgen in de manier waarop uw initiatief invulling geeft aan het creëren van sociale impact op een (potentieel) financieel duurzame manier. Indien uw aanvraag direct wordt afgewezen hoort u dat uiterlijk binnen twee maanden van ons.

Van analyse naar toekenning
Als het uitgebreide onderzoek resulteert in een positieve conclusie, dan wordt uw initiatief voorgedragen in de bestuursvergadering. Als het bestuur overtuigd is van de meerwaarde en sociale impact van uw initiatief zoeken we in samenspraak met u naar de vorm waarin het AJF de implementatie, versteviging of uitrol van de activiteiten optimaal kan ondersteunen. Naast de aanpak en strategie besteden we ruim aandacht aan de manier van (tussentijdse) evaluatie, impactmeting en rapportage.

Let op: Gezien het grote aantal aanvragen dat wij ontvangen is het helaas niet mogelijk uw aanvraag, voorafgaand aan het indienen, met een van onze portfoliomanagers te bespreken.

Indien uw vragen heeft dan kunt u deze te stellen via info@antonjurgensfonds.nl

Het fonds in cijfers


Het AJF heeft momenteel ca. 70 maatschappelijke investeringen in haar portfolio, verdeeld over de regio's Nederland en West Afrika/Indonesië.

De gemiddelde investering, lening of donatie bedraagt € 50.000.

Samenwerkingsverbanden met initiatiefnemers hebben een gemiddelde looptijd van 1 tot 3 jaar.

Jaarlijks gaat het fonds met gemiddeld 20 nieuwe initiatieven een samenwerking aan.

De gemiddelde looptijd van aanvraag tot investering bedraagt 3 tot 6 maanden.

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  NL: info@antonjurgensfonds.nl  |  UK: grants@ajct.org.uk  |  route